Urzadzenia myjace

0
47

Do mycia ręcznego stosowane są zwyczajne wanny, pędzle, szczotki i szmaty. Mycie zaś natryskowe należy prowadzić w myjniach komorowych typu MKPS-2, MKS-2 itp. Mycie zanurzeniowe przeprowadza się w specjalnych urządzeniach, których przykładem jest myjnia MZE-1 do mycia emulsyjnego. Myjnia MZE-1 przeznaczona jest do mycia na zimno, przy użyciu emulsyjnego roztworu myjącego, drobnych części ciągników i maszyn rolniczych przy przeglądach i naprawach. Urządzenia natryskowe powinny zapewniać uzyskiwanie różnych kształtów strumienia wody, od skoncentrowanego do rozproszonego. Urządzenia do mycia środkami alkalicznymi można podzielić na dwie grupy: myjnie wannowe (zanurzeniowe) oraz myjnie natryskowe. Myjnie wannowe są to pojemniki napełniane roztworem myjącym. W razie braku innych urządzeń stosuje się je również do mycia drobnych części. Roztwór doprowadza się wówczas do temperatury wrzenia. Części przeznaczone do mycia zawiesza się w specjalnych koszach. Duże elementy zawiesza się na specjalnych wieszakach. Temperatura cieczy powinna wynosić ok. 80°C. Myjnie takie są urządzeniami przestarzałymi, dlatego obecnie w warsztatach zaplecza technicznego mechanizacji rolnictwa stosowane są rzadko.