Warunki docierania

0
59

Warunki docierania poszczególnych maszyn podawane są z reguły przez producenta w instrukcjach obsługi. Docieranie eksploatacyjne polega na ograniczeniu intensywności pracy mechanizmów, tj. nie przekraczaniu pewnych ustalonych prędkości roboczych i obciążeń. Celem tych ograniczeń jest niedopuszczenie do procesu zużywania cieplnego elementów trących, co w warunkach początkowych dość ścisłych pasowań i niezbyt dokładnie obrobionych powierzchni może łatwo wystąpić. Wymagania te są zwykle dość rygorystyczne dla silników cieplnych, którym z uwagi na charakter pracy grozi zatarcie cieplne. Pamiętać też należy, że nadmierne wstępne zużycie przez sczepianie adhezyjne lub cieplne może powodować tak wielkie zmiany kształtu i struktury warstw wierzchnich, że uniemożliwi to dalszą prawidłową współpracę elementów. W okresie docierania należy zwracać szczególną uwagę na wzrost temperatury pracy poszczególnych par kinematycznych, zapewniając możliwie bogate ich smarowanie. Smar należy zmieniać okresowo, aby usuwać wraz z nim produkty ścierania. Mechanizmy szczególnie narażone na zacieranie się we wstępnym okresie docierane są przez producenta w specjalnych warunkach. Dlatego nowoczesne maszyny nie wymagają na ogół wielu kłopotliwych zabiegów w pierwszym okresie eksploatacji. Trwałość poszczególnych zespołów maszyn zależna jest od specyfiki pracy. Przy urządzeniu prostym przeznaczonym do wykonywania tylko jednego rodzaju operacji roboczej można stosunkowo prostymi metodami określić trwałość jego poszczególnych elementów. Pozwala to w sposób optymalny dobrać okres trwałości wszystkich części urządzenia, tak aby obsługa techniczna oraz naprawy były możliwie mało kłopotliwe i niekosztowne.