Roztwor emulsyjny

0
83

Roztwór emulsyjny, który tworzy Emulsol SA z naftą, pozwala na usuwanie bardzo silnych zanieczyszczeń smarowo-olejowych. Emulsja wodna sporządzona z emuł-solu SA stosowana może być do usuwania zanieczyszczeń słabiej przylegających do powierzchni metalu, np. przy myciu międzyoperacyjnym. Z innych środków na szczególną uwagę zasługują Emulsol C i Emulsol R. Pozwalają one na skuteczne mycie natryskowe wodnymi emulsjami o małym stężeniu środków, przy stosunkowo niskich temperaturach, nawet bez konieczności podgrzewania kąpieli. Efekty zaś mycia zanurzeniowego w kąpielach Emulsołu C i Emulsolu R są znacznie słabsze. Uzyskanie bowiem odpowiedniego stopnia czystości wymaga dość długiego mycia i wysokich temperatur przy usuwaniu typowych zanieczyszczeń eksploatacyjnych. Mogą one być natomiast stosowane do mycia międzyoperacyjnego przez zanurzanie lub do mycia ręcznego pędzlem. W związku z tym Emulsol C i Emulsol R nadaje się przede wszystkim do mycia natryskowego w myjniach komorowych. Emulsol O i Emulsol M stosowane są w procesach naprawczych wyłącznie do mycia międzyoperacyjnego za pomocą natryskiwania lub zanurzania. Emulsol P A ze względu na zawartość środków łatwopalnych zalecany jest wyłącznie przy procesach galwanicznych.