Proces naprawiania

0
96

Napawanie wibracyjne przeprowadza się prądem stałym. Stosowane przy napawaniu gęstości prądu są duże, średnio 50-100 A/mm2 dzięki czemu drut elektrodowy szybko topi się. Napawanie przeprowadza się przy kierunku obrotów przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara, w związku z korzystniejszym rozkładem sił działających na roztopiony materiał jeziorka spawalniczego, a zatem jest znacznie lepsze kształtowanie się lica napoiny. Przed przystąpieniem do napawania należy odpowiednio przygotować zarówno elementy poddawane regeneracji, jak również materiały potrzebne przy napawaniu. Drut elektrodowy należy odtłuścić, usunąć z niego ślady korozji, następnie nawinąć na bęben. Do odtłuszczania drutu używa się benzyny ekstrakcyjnej lub trójchloroetylenu. W celu zmniejszenia ilości osadzających się na dyszach gazowych i końcówkach elektrodowych rozprysków oraz łatwiejszego ich usuwania należy części te natryskać olejem silikonowym lub koloidalnym roztworem grafitu. Dysze i końcówki elektrodowe można także maczać w mleku wapiennym. Środkami tymi pokrywa się również powierzchnie przedmiotu napawanego w celu ochrony przed powstającymi w czasie napawania odpiyskami.