Podzial czesci na grupy

0
84

Specyficzny charakter stanowiska kontroli ? weryfikacji części w zakładach naprawczych spowodowany dużą różnorodnością i małymi seriami części kontrolowanych przy dużej ich ilości powoduje konieczność odpowiedniej wstępnej segregacji, przez co organizacyjnie można zwiększyć wydajność i przepustowość tego stanowiska. Stosowanie w technologii napraw odpowiednich druków z podziałem klasyfikującym części do odpowiedniej naprawy w jednym lub kilku zakładach, przystosowanych do wykonania specjalistycznej regeneracji, pozwala podzielić części już na stanowisku weryfikacji. Podczas wstępnej segregacji dzieli się części na 4 grupy: A ? teoretycznie nie niszczące się w okresie międzynaprawczym; uszkodzenie ich może nastąpić wyłącznie awaryjnie; podlegają one przeważnie kontroli wizualnej bez użycia przyrządów i narzędzi kontrolnych; jeżeli nie są uszkodzone przekazuje się je przez kompletownię na stanowiska montażu; B ? przeznaczone do regeneracji we własnym zakładzie; podlegają one stuprocentowej kontroli za pomocą przyrządów i narzędzi kontrolnych, po czym zależnie od wielkości ustalonych ubytków materiału są przekazywane na stanowiska regeneracyjne, do montażu, bądź na złom; C ? każdorazowo wymieniane na nowe z powodu zniszczenia ich przy demontażu lub też krótkiej trwałości tych części oraz brakiem możliwości ich regeneracji; części te bez kontroli powinny być przekazane na złom; określa się je jako części jednorazowego zużycia; D ? przeznaczone do regeneracji w zakładzie specjalistycznym i podlegające w zakładzie naprawczym kontroli polegającej na sprawdzeniu zasadniczych uszkodzeń; części te, po zebraniu odpowiedniej ilości, powinny być odsyłane do regeneracji w zakładzie specjalistycznym.