Obsluga urzadzen

0
157

Na ogół przy obsłudze wysoko wydajnych urządzeń wybiera się taki wariant, gdzie służba pogotowia oczekuje na wezwanie w razie awarii, gdyż oczekiwanie urządzenia na naprawę kosztuje niewspółmiernie więcej, niż utrzymanie pewnej rezerwy ludzi i środków. Obowiązkiem kierownictwa przedsiębiorstwa jest zabezpieczenie takich rezerw przy założeniu rozsądnego poziomu ryzyka. Organizacja służby konserwatorskiej i remontowej musi gwarantować szybkość i skuteczność działania. Służby te powinny być wyposażone w pełny asortyment części i materiałów technicznych oraz w nowoczesne urządzenia i narzędzia podnoszące wydajność pracy, a tym samym gwarantujące dostateczną jakość i krótki czas prowadzenia naprawy. Obecnie obserwuje się tendencję do takiego konstruowania maszyn i urządzeń technicznych, aby wymianę zespołów lub części można było wykonywać w czasie krótkiej przerwy w działaniu. Przy czym często kryterium wymiany jest określona trwałość normatywna elementu, a nie bezwzględna konieczność, tj. dostrzegalne uszkodzenie. Prawidłowo wykonane zabiegi naprawcze pozwalają przywrócić poziom niezawodności obiektu prawie do wielkości początkowej. Niemniej procesy starzenia wszystkich elementów urządzenia powodują stopniową obniżkę ogólnej niezawodności oraz przyczyniają się do wzrostu kosztów kolejnych napraw.