DIETA I BÓLE GŁOWY

0
55

O rozmaitych dietach napisano tak wiele, że większość z nas nie wie już, którym, często sprzecznym ze sobą wypowiedziom na ten temat wierzyć. Należy też pamiętać, że każdy człowiek jest indywidualnością, która na różnych płaszczyznach życia reaguje w swoisty, niepowtarzalny sposób i właściwie potrzebu-je diety indywidualnej, opracowanej wyłącznie dla niego. Z tego właśnie powodu trudno jest dawać rady, które byłyby dobre jednocześnie dla wszystkich. Sprawę utrudnia dodatkowo fakt, że nie ma w zasadzie produktów żywnościowych, które we wszystkich okolicznościach są zdrowe bez żadnych zastrzeżeń (lub też – odwrotnie – zawsze niezdrowe). Zależnie od stanu

zdrowia lub obrazu choroby, w jednym przypadku zdrowe może być coś, co kiedy indziej szkodzi. Nawet więc taka dieta, która została opracowana pod kątem potrzeb indywidualnych danej osoby, musi uwzględnić aktualny stan jej zdrowia i stosownie do tego się zmieniać.

Chciałabym tu wyraźnie podkreślić, że w razie choroby żadna dieta nie zastąpi wizyty u lekarza i regularnego leczenia, nawet wówczas, gdy przyczyną choroby jest nieprawidłowe odżywia-nie. Dieta jako wyłączna metoda terapii jest uzasadniona jedy-nie wtedy, gdy inne leczenie jest praktycznie niemożliwe, np. w cukrzycy lub w pewnych chorobach dziedzicznych, może bowiem złagodzić dolegliwości. We wszystkich innych przypad-kach leczenie farmakologiczne eliminuje ścisłą dietę.

Nie znaczy to wcale, że dla zdrowia nie jest ważne, co się je! Niektóre zalecenia różnych programów dietetycznych są tak uniwer-salne, że należy ich przestrzegać w każdym przypadku. 1 tak, w bólach głowy przy alergiach pokarmowych obowiązują następują-ce zasady: